Za uporabo plačil preko QR kode, uporabi kamero in odčitaj QR kodo na prodajnem mestu.